1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. Bu web sitesini (Kısaca "TNT Bilgi Teknolojileri A.Ş." olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu sitelerde sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde sitelere erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.


1.2. Bu sitelerde sunulan TNT Bilgi Teknolojileri A.Ş. - Mustafa Kemal Paşa Mah, Köroğlu Sok, No:2 D.4 - Türkiye / İstanbul (bundan böyle Artık kısaca "TNT Bilgi Teknolojileri A.Ş." olarak anılacaktır)  ve sitelerin yasal sahibi TNT Bilgi Teknolojileri A.Ş. olup, siteler üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi TNT Bilgi Teknolojileri A.Ş.'ne aittir. 


1.3. İşbu kullanım koşullarını TNT Bilgi Teknolojileri A.Ş. gerektiği zaman değiştirebilir ancak bu değişiklikler düzenli olarak sitede yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.


1.4. Site hizmetlerinden yararlanan ve siteye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi TNT Bilgi Teknolojileri A.Ş. tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.


1.5. TNT Bilgi Teknolojileri A.Ş.  bu sitedede yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.


2. TANIMLAR

2.1. SİTE:  TNT Bilgi Teknolojileri A.Ş. tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.


2.2. ÜYE:  TNT Bilgi Teknolojileri A.Ş. e-ticaret sitelerinden ürün/mal/hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, TNT Bilgi Teknolojileri A.Ş. e-ticaret sitelerine üyelikleri onaylanarak üyeliği kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca "Üye" olarak anılacaklardır. 18 yaşından gün almış bireylerin gerçek kimlik bilgileri ile Site 'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. Üye olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limitet Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisinin Site 'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak Üye olabilir ve kurumları adına işlem yapabilirler. "üye adı" üyeye özeldir ve aynı " Üye adı" iki farklı Üye 'ye verilmez.


2.3. KULLANICI: TNT Bilgi Teknolojileri A.Ş. e-ticaret sitelerini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.


2.4. ONAYLAMA İŞLEMİ: Üye tarafından, üyelik formunda belirtilen cep telefonu numarasından TNT Bilgi Teknolojileri A.Ş. e-ticaret sitelerine SMS kısa mesaj göndermesi ile  Kullanıcı'nın üyeliğini aktif hale getirilebilmesi için yapılması gereken işlemdir.


2.5. LİNK: Site üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden Site 'ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır. 


2.6. İÇERİK: Site 'de ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.


2.7. WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: Site vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle TNT Bilgi Teknolojileri A.Ş. e-ticaret siteleri arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.


2.8. KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, Site' in hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgilerdir.


3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. TNT Bilgi Teknolojileri A.Ş. e-ticaret siteleri üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.


3.2. TNT Bilgi Teknolojileri A.Ş. e-ticaret siteleri üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; TNT Bilgi Teknolojileri A.Ş.'ne ait TNT Bilgi Teknolojileri A.Ş. e-ticaret sitelerinde satışa sunulan ürünlerin; Üye tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması halinde? Yani sözleşmenin satıcıya yüklediği; malın teslim edilmesi? Borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından TNT Bilgi Teknolojileri A.Ş. adına ayıpsız olarak teslimidir.


3.3. TNT Bilgi Teknolojileri A.Ş. e-ticaret siteleri üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri Site' de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.


3.4. SİTE bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların TNT Bilgi Teknolojileri A.Ş. tarafından belirlenecek ve Site'  in ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. TNT Bilgi Teknolojileri A.Ş. bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE'  de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.


4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. Site üzerinden, TNT Bilgi Teknolojileri A.Ş.'nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web Sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler kullanıcılara ve Üyelere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında TNT Bilgi Teknolojileri A.Ş.’un herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, kullanıcıların Üye’lerin kendi sorumluluğundadır. TNT Bilgi Teknolojileri A.Ş. e-ticaret siteleri bu tür link verilen web sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, TNT Bilgi Teknolojileri A.Ş. uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.


4.2. TNT Bilgi Teknolojileri A.Ş., Site'de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, Site üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. SİTE muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler Site' ye verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile Site' de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. SİTE? de yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlana bilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve TNT Bilgi Teknolojileri A.Ş. 'un Site 'de mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.


4.3.Kullanıcı ve üye sitede ki ( download ) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, formlardan, Truva atlarından, dialar programlarından spam, veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda Site' in garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş - çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen Kullanıcı 'in Üye 'in sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı Kullanıcı ve Üye? nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan TNT Bilgi Teknolojileri A.Ş. e-ticaret siteleri sorumlu değildir.

Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı Kullanıcı 'in ve Üye 'in veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan TNT Bilgi Teknolojileri A.Ş. sorumlu değildir.


4.4. TNT Bilgi Teknolojileri A.Ş. e-ticaret siteleri, işbu Site ve Site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve Site 'i kullanma koşulları ile SİTE 'de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, Site 'i ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Site 'de yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. Site 'in kullanımı ya da Site 'ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Üye olan kişi haftalık bülten ve kampanya duyurularını e-mail ile almayı kabul eder.

TNT Bilgi Teknolojileri A.Ş., sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.


4.5. Site dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı TNT Bilgi Teknolojileri A.Ş. e-ticaret siteleri, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, TNT Bilgi Teknoloji A.Ş çalışanlarının ve yöneticilerinin, TNT Bilgi Teknolojileri A.Ş. yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. TNT Bilgi Teknolojileri A.Ş., üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.


4.6. TNT Bilgi Teknolojileri A.Ş. e-ticaret sitelerini kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların ve Üyelerin Site dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her Kullanıcı ve her Üye, TNT Bilgi Teknolojileri A.Ş. ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder kullanıcı ve üyelerin Site üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı TNT Bilgi Teknolojileri A.Ş.'nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.


4.7. İşbu TNT Bilgi Teknolojileri A.Ş. e-ticaret sitelerinin sahibi TNT Bilgi Teknolojileri A.Ş.'dir. Bu sitede bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve sitenin sunumu TNT Bilgi Teknolojileri A.Ş.'nin izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu Site 'deki bilgilerin ya da Site sayfalarına ilişkin her tür veri tabanı, web sitesi, yazılım-Cide' lasın html kodu ve diğer kodlar vs. ile Site içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesaik imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Kullanıcı ve Üye, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan SİTE yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla TNT Bilgi Teknolojileri A.Ş. ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve ÜYE, TNT Bilgi Teknolojileri A.Ş. hizmetlerini, TNT Bilgi Teknolojileri A.Ş. bilgilerini ve TNT Bilgi Teknolojileri A.Ş.’un telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının TNT Bilgi Teknolojileri A.Ş.'nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve TNT Bilgi Teknolojileri A.Ş. yazılı izni ile mümkündür.


4.8. TNT Bilgi Teknolojileri A.Ş. e-ticaret siteleri site üzerinden Kullanıcılar ve Üyeler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Web Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir TNT Bilgi Teknolojileri A.Ş. e-ticaret siteleri aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE' nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE' in hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.


Kullanıcılara ve Üyelere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak TNT Bilgi Teknolojileri A.Ş. için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya TNT Bilgi Teknolojileri A.Ş.’un işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da kullanıcıların ve Üyelerinin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir.


4.9. İşbu Site kullanım koşulları sayesinde  TNT Bilgi Teknolojileri A.Ş. tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde;TNT Bilgi Teknolojileri A.Ş. hizmetleri, TNT Bilgi Teknolojileri A.Ş. bilgileri, TNT Bilgi Teknolojileri A.Ş. telif haklarına tâbi çalışmaları, TNT Bilgi Teknolojileri A.Ş. ticari markaları, TNT Bilgi Teknolojileri A.Ş. ticari görünümü veya bu Site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır. 


5. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

TNT Bilgi Teknolojileri A.Ş., Site’ye erişilmesi, Site' in ya da Site' deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. TNT Bilgi Teknolojileri A.Ş., sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu Site' ye ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da SİTE? nin kullanılması ile TNT Bilgi Teknolojileri A.Ş.’un, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dâhil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.


6. DEVİR

TNT Bilgi Teknolojileri A.Ş., bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI ve ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.


7. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, TNT Bilgi Teknolojileri A.Ş. işbu ''Web Sitesi Kullanım Koşullarını'' geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, TNT Bilgi Teknolojileri A.Ş. açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için TNT Bilgi Teknolojileri A.Ş.'un herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. 


8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ve "Web Sitesi Kullanım Sözleşmesinden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukukuna tabidir ve İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. TNT Bilgi Teknolojileri A.Ş.’un, Kullanıcı ve Üyelerinin in bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.


9. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL

İşbu Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi TNT Bilgi Teknolojileri A.Ş. tarafından Site içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. Kullanıcılar ve üyeler işbu sözleşme hükümlerini Site' i kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. TNT Bilgi Teknolojileri A.Ş., dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek Site üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.